Opfølgningsudvalget for Euromed

Opfølgningsudvalget for Euromed udgøres af medlemmer, der mødes regelmæssigt. Ud over at følge med i situationen i regionen fra civilsamfundets synsvinkel fokuserer udvalget på den europæiske naboskabspolitik og virkningerne heraf på samarbejdet mellem EU og EU's partnerlande.

Det arrangerer det årlige Euromed-topmøde, hvor de økonomiske og sociale råd og lignende institutioner samt repræsentanter for civilsamfundet i EU og partnerlandene mødes. Desuden offentliggør det rapporter om aktuelle emner, som efterfølgende forelægges et stort antal civilsamfundsrepræsentanter på det årlige topmøde.