Gruppen om grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet

This page is also available in

Gruppen om grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet er et tværgående organ i EØSU, som skal udgøre et forum, hvor europæiske civilsamfundsorganisationer kan mødes og udveksle deres syn på tilstanden med hensyn til grundlæggende rettigheder, demokrati og retsstatsprincippet i medlemsstaterne.

Gruppens arbejde er fokuseret på temaer, ikke individuelle lande, idet gruppen arbejder for respekten for de europæiske værdier, således som de anføres i artikel 2 i EU-traktaten og i chartret om grundlæggende rettigheder samt i Europarådets Venedigkommissions checkliste. Hensigten er at behandle både kollektive og individuelle rettigheder samt – i betragtning af EØSU's mandat – økonomiske og sociale rettigheder. Disse rettigheder er uadskillelige fra de civile og politiske rettigheder og skal være genstand for særlig strategisk opmærksomhed.

Gruppen blev etableret i januar 2018.