Gruppen "Det Europæiske Semester"

This page is also available in

Gruppen "Det Europæiske Semester" koordinerer, styrker og understøtter det arbejde, der gøres i EØSU's sektioner/CCMI i relation til det europæiske semester. Det europæiske semester blev startet som en årlig cyklus for koordinering af den økonomiske politik og er siden 2018 blevet suppleret med foranstaltninger, der tager udgangspunkt i den europæiske søjle for sociale rettigheder. Efter den økonomiske, sociale og politiske krise i Europa er semestret blevet brændpunktet for reformdiskussioner i Europa. EØSU har anerkendt dets stigende betydning og besluttede med en præsidiebeslutning den 5. december 2017 at erstatte Styringsgruppen for Europa 2020 med et organ, der skulle beskæftige sig med det europæiske semester og behandle forslag fra det europæiske civilsamfund vedrørende vækst og beskæftigelse.