Den rådgivende gruppe EU/Ukraine

This page is also available in

Artikel 299 i associeringsaftalen mellem EU og Ukraine fastsætter, at parterne hver især skal nedsætte en rådgivende gruppe om bæredygtig udvikling, som skal rådgive om sager, der vedrører kapitlet om handel og bæredygtig udvikling.

Den rådgivende gruppe består af uafhængige repræsentative civilsamfundsorganisationer med en ligelig repræsentation af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, NGO'er og andre relevante interessenter.

Den rådgivende gruppe EU/Ukraine blev nedsat i november 2016, og medlemmerne kommer fra EØSU og andre europæiske civilsamfundsorganisationer.

Downloads

Rules of procedure of the EU Advisory Group created under Article 299 of the EU-Ukraine Association Agreement