Den permanente studiegruppe "Gennemførelse af hvidbogen om transport"

This page is also available in

Den midlertidige studiegruppe "Gennemførelse af hvidbogen om transport" blev oprettet i april 2013 som et første skridt til at sikre den praktiske gennemførelse af anbefalingerne i EØSU's udtalelse "Transporthvidbog: Civilsamfundets tilslutning og deltagelse" (TEN/479).

Den midlertidige studiegruppe har til opgave at sikre, at vigtig EU-lovgivning i tilknytning til hvidbogen udformes under passende deltagelse af civilsamfundet. Den foreslår innovative metoder til inddragelse af civilsamfundet i EU's beslutningstagning og gennemførelsen af politikkerne.

Deltagelsesbaseret dialog om TEN-T-politikken

Den midlertidige studiegruppe bestræber sig på at etablere en dialog mellem myndigheder, interessenter og civilsamfundet om de centrale TEN-T-netværkskorridorer. Konceptet blev udformet første gang på konferencen "Udformning af fremtidens hovednetkorridorer" i Malmø og bekræftet på konferencen "Bedre dialog med henblik på intelligent og bæredygtig transport" i Milano.

Onlineplatformen "Dialog om transport" blev lanceret for at støtte denne gensidige deltagelsesbaserede dialog.

Bæredygtig transport

COP21-aftalen fra Paris forpligter de kontraherende parter til at fremskynde reduktionen af drivhusgasemissioner. Denne reduktion afhænger i høj grad af transport, som er den næststørste drivhusgasproducerende sektor. På den baggrund har den midlertidige studiegruppe undersøgt "COP21-konklusionernes konsekvenser for den europæiske transportpolitik" (TEN/582), hvilket blev fulgt op af udtalelsen "Dekarbonisering af transportsektoren" (TEN/609).

Mobilitetspakke

Den midlertidige studiegruppe bidrager aktivt til udtalelser og overvåger nøje emner med tilknytning til Kommissionens 2017-"mobilitetspakke", såsom foranstaltninger vedrørende markedsadgang, håndhævelse af social- og arbejdsmarkedslovgivning og vejafgifter.

Downloads

Presentation of the PSG