Den midlertidige studiegruppe "Forsyningspligtydelser"

This page is also available in

Den midlertidige studiegruppe "Forsyningspligtydelser" har til formål at bidrage til, at Europas borgere har adgang til prismæssigt overkommelige forsyningspligtydelser af høj kvalitet, hvilket er et kerneelement i de europæiske økonomiske og sociale systemer samt retssystemerne og en grundpille i den europæiske sociale model og den sociale markedsøkonomi.

Den offentlige sektor har et klart politisk og finansielt ansvar for at koordinere leveringen af forsyningspligtydelser. Det er ikke hensigtsmæssigt at overlade dette til markedskræfterne alene. Navnlig nonprofitorganisationer og sociale virksomheder har vist deres evne til at levere forsyningspligtydelser af meget høj kvalitet.

Med henblik på at styrke nonprofitorganisationer og sociale virksomheders stadig vigtigere rolle vil en evaluering af forsyningspligtydelsernes status i alle medlemsstater, navnlig sociale forsyningspligtydelser, være nødvendig. Denne proces ville bidrage til at indkredse de sektorer, hvor det frie marked er særlig svagt, og hvor offentlig finansiering først og fremmest er nødvendig.

Den midlertidige studiegruppe fokuserer også på forsyningspligtydelsernes potentiale til at fremme vækst, skabe bæredygtig beskæftigelse og fremme konkurrenceevnen. På den baggrund gennemførte Sektionen for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet (TEN) en studie om "Analyse af medlemsstaternes rapporter om gennemførelse af Kommissionens beslutning om statsstøtte til tjenesteydelser af almen økonomisk interesse".