Den midlertidige studiegruppe "Den digitale dagsorden"

This page is also available in

Formålet med den midlertidige studiegruppe Den digitale dagsorden er at bidrage til arbejdet i sektionerne inden for deres specifikke områder. Den overvåger nøje programmet for et digitalt Europa for den kommende FFR, som har til formål at gøre Europa til en førende aktør inden for digitalisering, øge den økonomiske styrke og konkurrenceevnen på verdensplan og udforme den digitale omstilling på en positiv måde, der er til gavn for alle borgere i Europa. Programmet omfatter fem specifikke mål: højtydende databehandling, kunstig intelligens, cybersikkerhed, undervisning og uddannelse samt modernisering af offentlige administrationer og tjenester.

Den midlertidige studiegruppe om Den digitale dagsorden fokuserer på følgende aspekter:

  • positive eksempler på moderne teknologi, navnlig hvordan mennesker sættes i centrum for innovation
  • digitaliseringens indvirkning på arbejde, beskæftigelse, kvalifikationer og færdigheder
  • anbefalinger til, hvordan der kan skabes positive virkninger af digitaliseringen inden for de nævnte områder
  • nye metoder til evaluering af kvaliteten af samspillet mellem menneske og maskine
  • kollaborative robotters indvirkning på en forskelligartet befolkning;
  • digitale innovationsknudepunkter som digital støtte til SMV'er
  • Digitaliseringens indvirkning på transport: elektriske biler, førerløse biler, parkering, intelligente byer, intermodale transportsystemer og den fælles økonomi.

Eftersom digitaliseringen er et tværfagligt område samarbejder den midlertidige studiegruppe om Den digitale dagsorden med andre midlertidige studiegrupper, observatorier, kategorier og ad hoc-grupper afhængigt af den enkelte sag.