Sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold

EU har 25 millioner arbejdsløse og 122 millioner mennesker, som er truet af fattigdom eller social udstødelse. Disse tal påpeger behovet for mere økonomisk konvergens, for at Europas borgeres liv kan blive bedre. Mens inkluderende og aktive arbejdsmarkedspolitikker er afgørende, for at folk kan få anstændig beskæftigelse, er fair og effektive velfærdssystemer afgørende, når det drejer sig om at sikre alle social beskyttelse og sikre inkludering af dem, der fortsat står uden for samfundet.

Sociale anliggender og arbejdsmarkedsforhold omfatter anstændige jobs, social sikring, beskyttelse og inklusion, fattigdomsbekæmpelse, ligestilling mellem kønnene, handicappede, børns og familiers behov, unge, ældre og minoriteter såsom romaer, adgang til sundhed, retssikkerhed, uddannelse, kultur og sport, frivilligt arbejde og aktivt medborgerskab. Hovedfokusset, som er fælles for alle underområder, er at placere alle på lige fod i centrum for social- og arbejdsmarkedspolitikken, og dennes vigtigste politiske instrument på EU-niveau er den europæiske søjle for sociale rettigheder.

Nært forbundne temaer er beskæftigelse, uddannelse og erhvervsuddannelse, migration og asyl og grundlæggende rettigheder og borgerrettigheder, som også i det væsentlige dækkes af Sektionen for Beskæftigelse, Sociale Spørgsmål og Unionsborgerskab (SOC). SOC-sektionens arbejdsmarkedsobservatorium tager sig specifikt af de udfordringer, som Europas arbejdsstyrke og arbejdsmarked står over for. De tematiske studiegrupper om handicappedes rettigheder og om inklusion af romaer tager sig af disse specifikke områder. Dertil kommer, at EØSU med sine udtalelser på dette område har etableret en betragtelig social acquis.