Forskning og innovation

Forskning og innovation (F&I) har afgørende betydning, når det drejer sig om at forbedre konkurrenceevnen, fremme væksten, skabe arbejdspladser og håndtere samfundsmæssige udfordringer. I anerkendelse heraf overvåger EØSU gennemførelsen af Horisont 2020, som er EU’s ambitiøse F&I-program. Vi deltager desuden i debatten om ansvarlig forskning og innovation (RRI), der skal inddrage de berørte parter i F&U-processen, så vi sammen kan finde holdbare og inklusive løsninger på de samfundsmæssige udfordringer, som vi står overfor i dag.