Miljø

Overalt er der miljømæssige udfordringer. Der er et akut behov for at stoppe tabet af biodiversitet og forbedre luft-, vand- og jordbundskvaliteten, for bare at nævne nogle få problemområder.

Faldet i antallet af bier er symptomatisk for de globale miljøproblemer. Biernes velfærd og rolle som bestøvere er vigtige for biodiversiteten. Over 50 % af bibestandene er i tilbagegang sammenlignet med tallene fra blot nogle få år siden. Tal fra andre områder tyder på, at der er flere alarmerende forhold. Dårlig luftkvalitet i byer viser, at indsatsen skal optrappes med det samme. Mere end halvdelen af befolkningen i byerne kan opleve forureningsniveauer, der ligger over WHO's retningslinjer. I EU kan dette betyde hundredtusindvis af for tidlige dødsfald om året.

Hverken på havet eller på landet ser det bedre ud. Den udbredte brug af engangsplastikposer i detailhandelen har for eksempel store miljømæssige konsekvenser. Hvert år bruges der milliarder af engangsposer rundt omkring i verden, og plastikposer, der gennemsnitligt bruges i nogle få minutter, forbliver i deponeringsanlæg og i havene i tusinder af år.

EØSU arbejder for at fremme en effektiv og progressiv EU-miljøpolitik og for at finde løsninger, der øger miljøbeskyttelsen og bidrager til en mere effektiv udnyttelse af naturressourcerne.

Ud over politisk rådgivning bidrager EØSU også helt konkret til bevarelsen af den lokale biodiversitet via mindre, praktiske projekter som "grønne tage" og bistader på toppen af sine bygninger.