Virksomheder

Alle former for iværksætteri er afgørende for at sikre økonomisk vækst, innovation, arbejdspladser og social inklusion.

SMV’erne spiller en særlig afgørende rolle i den europæiske økonomi, og EØSU har derfor altid fremhævet deres betydning og behovet for at fremme deres udvikling. I de seneste år er EØSU blevet en central aktør på EU-plan, når det drejer sig om at fremme socialt iværksætteri og socialøkonomien. De nye økonomiske modeller står også højt på EØSU’s dagsorden, og der er blevet indledt en række initiativer på området.