Tilmelding

This page is also available in

Indbydelse på vegne af Isabel Caño Aguilar
EØSU's næstformand med ansvar for kommunikation


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) afholder den 11. udgave af "Dit Europa, din mening!" i Bruxelles den 19.-20. marts 2020.

Som led i "Dit Europa, din mening!" inviteres 33 skoler (fra EU's 28 medlemslande og fem kandidatlande) til Bruxelles til en debat om et aktuelt tema, der er relevant for de unge.

TEMA

Temaet for den kommende udgave af arrangementet er "Vores klima, vores fremtid!" og vil sætte fokus på de unges bekymringer for klimaet.

Dette års arrangement foregår som en FN-klimakonference: eleverne vil blive bedt om at repræsentere et land og forhandle med hinanden for sammen at formulere anbefalinger om, hvordan man standser klimaforandringerne.

Anbefalingerne vil blive forelagt internationale beslutningstagere på miljøområdet og drøftet på konferencer rundt om i Europa hele året.

Under "Dit Europa, din mening!" vil eleverne også blive sat i kontakt med internationale ungdomsorganisationer, som vil hjælpe dem med at omsætte disse anbefalinger til praktiske tiltag og få deres stemme hørt.

Hvis jeres skole er en gymnasial skole, uanset type, fra et af EU's 28 medlemslande eller et af de fem kandidatlande, så send jeres ansøgning om at deltage i 2020-udgaven af "Dit Europa, din mening!".

Skolerne udvælges ved lodtrækning, og de udvalgte elever/lærere vil tilbringe to dage i Bruxelles.

HVEM?

Hvis jeres skole udvælges, kan I sende tre elever i næstsidste skoleår ledsaget af en lærer. EØSU afholder udgifter til rejse og logi og til de måltider, der serveres under arrangementet.

Eleverne vil møde elever fra de øvrige lande, og de vil sammen kunne debattere og udarbejde resolutioner om EU-relaterede temaer. Det giver dem en enestående mulighed for at få en bedre forståelse af, hvordan EU fungerer, og deltage i en debat som i en rigtig forsamling i en tværkulturel kontekst.

SPROG

Alle møderne vil foregå på engelsk.

FORBEREDELSE

De udvalgte skoler vil få besøg af medlemmer af EØSU i god tid inden arrangementet for at forberede eleverne til debatterne i Bruxelles.

Forud for besøgene vil de udvalgte skoler modtage relevante dokumenter og supplerende materiale.

YDERLIGERE OPLYSNINGER​​​​​​​

vores hjemmeside kan I finde en nærmere beskrivelse af arrangementet, en video om arrangementet i 2019, den elektroniske registreringsformular, regler og alle praktiske oplysninger.

ANSØGNINGSFRIST

Fristen for ansøgninger er den 18. november 2019.

 

Vi glæder os til at kunne byde jer velkommen i Bruxelles!

 

Med venlig hilsen

Isabel Caño Aguilar
EØSU's næstformand med ansvar for kommunikation

Downloads

Indbydelse på vegne af Isabel Caño Aguilar EØSU's næstformand med ansvar for kommunikation