Ofte stillede spørgsmål

This page is also available in

Tilmelding og udvælgelse

Jeg vil gerne tilmelde mig arrangementet. Hvordan gør jeg?

Skoler og/eller lærere skal udfylde en tilmeldingsblanket. Det vil sige, at kun skolens rektor eller den lærer, der ønsker at deltage, kan indgive en ansøgning på vegne af skolen. Fristen vil blive offentliggjort på YEYS-hjemmesiden.

Kan elever selv tilmelde deres skole?

Elever kan ikke selv tilmelde deres skole, og de kan heller ikke tilmelde sig selv.

Hvor mange skoler kan deltage, og hvordan bliver de udvalgt?

Der trækkes lod blandt de skoler, der har tilmeldt sig på hjemmesiden inden for den fastsatte frist. Kun én skole fra hvert land udvælges til at deltage i arrangementet i Bruxelles. Skolen får også besøg af et EØSU-medlem. De deltagende skoler får direkte besked og skal fremsende navnet på den ledsagende lærer og de tre elever, der kommer til arrangementet i Bruxelles.

Hvilke sprogkundskaber skal eleverne have for at deltage i workshopperne?

Der kræves intet certifikat eller bevis for et bestemt sprogligt niveau. Dog bør de udvalgte elever og deres lærere kunne udtrykke sig på engelsk for at lette kommunikationen og diskussionerne under arrangementet.

Hvordan bør skolerne udvælge de elever, der skal med til Bruxelles?

Hver skole kan frit fastsætte deres egne udvælgelseskriterier, som skal være klare, rimelige og ikkediskriminerende. Af hensyn til ligestilling bør de udvalgte elever ikke alle være af samme køn (medmindre der er tale om en ren pige- eller drengeskole). EØSU's bygninger er fuldt tilgængelige for personer med handicap.

Hvordan kan jeg kontakte arrangørerne af arrangementet? Hvordan bliver jeg kontaktet, hvis min skole bliver udvalgt?

Du kan kontakte arrangørerne ved at sende en e-mail til: youreuropeateesc [dot] europa [dot] eu. Arrangørerne kontakter skolerne pr. e-mail. Du skal derfor sikre dig, at e-mailadressen på tilmeldingsblanketten er gyldig, og du skal tjekke din e-mail regelmæssigt.

Kan min skole tilmelde sig mere end én gang?

Hvis din skole ikke bliver udvalgt i år, kan du søge igen til næste år. Hvis din skole udvælges til at deltage, kan du ikke søge igen næste år, men du kan gøre det på et senere tidspunkt.

Ansøgerprofil

Hvilken aldersgruppe kan deltage i YEYS? Kan elever være over 18 år, når arrangementet finder sted?

Elever, der er mellem 16 og 18 år på ansøgningstidspunktet, kan ansøge.

Kan elever, der er i gang med sidste år af en gymnasial uddannelse deltage?

Vi anbefaler normalt YEYS til elever, der er i gang med næstsidste skoleår, fordi eleverne det sidste skoleår kan have travlt med deres eksamener. Da de enkelte landes skolesystemer er forskellige, tager vi imidlertid i særlige tilfælde ansøgninger fra elever, der ikke er i gang med det næstsidste år på en gymnasial uddannelse, i betragtning.

Forberedelser inden arrangementet

Hvordan bør elever og lærere forberede sig til arrangementet?

Et EØSU-medlem vil besøge de udvalgte skoler og fortælle om udvalgets rolle som et rådgivende organ for de forskellige EU-institutioner og dets deltagelse i beslutningsprocessen. Han/hun vil også forklare, hvordan arrangementet er udformet, og hvad der forventes af skolens delegation. EØSU betaler for medlemmets rejse- og opholdsudgifter.

Der vil desuden i god til blive tilsendt en række dokumenter pr. e-mail, som er nødvendige for forberedelsen, herunder et arbejdsdokument, der skal hjælpe eleverne med at gøre sig klar til diskussionerne i Bruxelles.

Arrangementet

Hvor længe varer arrangementet?

Arrangementet varer halvanden dag. Skolens delegationer forventes at ankomme senest torsdag morgen og tidligst tage afsted lørdag.

Hvem betaler for rejse- og indkvarteringsudgifter?

EØSU arrangerer og betaler for to overnatninger i Bruxelles for eleverne og deres lærere. Udvalget betaler også for rejseudgifterne til internationale fly- eller togforbindelser fra hjemlandet til Bruxelles (inkl. eventuelt tilsluttende fly og/eller fjerntog) samt transport til/fra hotellet og Bruxelles' togstation eller lufthavn.

Der serveres frokost og middag i EØSU's lokaler under arrangementet.

Kan skolerne selv vælge et hotel i Bruxelles?

Nej, EØSU kontakter de udvalgte skoler og foreslår en plan for rejse og indkvartering.

Kan skolerne selv købe deres flybilletter og efterfølgende få pengene refunderet?

Nej, EØSU's rejsebureau leverer billetterne ifølge den rejseplan, der er aftalt med skolerne. Skolerne kan under ingen omstændigheder købe deres egne billetter.

Arrangerer og betaler EØSU også for transport til/fra afrejselufthavn eller -station i vores hjemland?

Nej, EØSU arrangerer, betaler eller refunderer ikke rejseudgifter til/fra togstation/lufthavn i hjemlandet. EØSU betaler kun for internationale forbindelser til/fra Bruxelles (inkl. eventuelt fjerntog og tilsluttende fly).

Betaler EØSU for en ny billet og yderligere hoteludgifter, hvis jeg kommer for sent til mit tog/fly?

Hvis du af en eller anden grund kommer for sent til dit tog eller fly (med undtagelse af force majeure), yder EØSU ikke refusion og/eller godtgørelse og dækker ikke udgifter til køb af nye billetter, ændring af eksisterende billetter eller yderligere indkvartering eller dagpenge. Sørg for at ankomme til stationen/lufthavnen i god tid forud for din planlagte afgang. Du kan også overveje at tegne en rejseforsikring.

Hvilken rolle spiller den ledsagende lærer?

Den ledsagende lærer fungerer som forbindelsesled mellem EØSU og deltagerne. Han eller hun skal sikre, at alle deltagere får de nødvendige informationer og dokumenter, og er ansvarlig for alt det forberedende arbejde. Hvis læreren bliver syg eller af anden årsag er ude af stand til at deltage i mødet, skal en kollega overtage hans eller hendes plads.

Hvilken rolle spiller den ledsagende lærer under opholdet i Bruxelles?

Den ledsagende lærer spiller en central rolle, idet han eller hun bærer det fulde ansvar for eleverne under deres rejse til og fra samt deres ophold i Bruxelles. For visse dele af programmet, hvor lærernes tilstedeværelse ikke er påkrævet, arrangerer EØSU særskilte aktiviteter for dem (kulturelle besøg, besøg i andre institutioner osv.). Det er vigtigt, at han/hun er i stand til at udtrykke sig på engelsk.

Kan en skole have mere end én ledsagende lærer?

Projektet omfatter tre elever med én ledsagende lærer. EØSU betaler derfor kun rejse- og indkvarteringsudgifter for tre elever og én lærer pr. deltagerland.

Downloads

Your Europe, Your Say! - FAQs