Sidste chance for at søge om EØSU's civilsamfundspris om ligestilling mellem kønnene

This page is also available in

Sidste frist for indsendelse af bidrag: 6. september

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) opfordrer civilsamfundsorganisationer og enkeltpersoner fra hele Den Europæiske Union til at søge om sin vigtige civilsamfundspris. I år vil prisen belønne initiativer, der har som formål at bekæmpe kønsstereotyper og fremme lige muligheder for kvinder og mænd og lige behandling af dem i alle aspekter af det økonomiske liv og samfundslivet.

Fristen for indsendelse af bidrag er den 6. september 2019 kl. 10.

EØSU – som er talerør for fagforeninger, NGO'er og arbejdsgiverorganisationer på EU-plan – lancerede indkaldelsen af forslag til prisen, der repræsenterer et beløb på 50.000 EUR, i juni. Prisen vil blive overrakt til op mod fem prismodtagere ved en overrækkelsesceremoni, der finder sted den 12. december 2019 i Bruxelles.

EØSU's civilsamfundspris kan tildeles alle civilsamfundsorganisationer, der er officielt registreret i Den Europæiske Union, og som er aktive på lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk plan. Også enkeltpersoner kan deltage. For at kunne komme i betragtning skal initiativerne allerede være gennemført eller være ved at blive gennemført.

Den komplette beskrivelse af betingelserne og onlineformularen kan findes på vores hjemmeside: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

MERE OM TEMAET FOR DETTE ÅRS PRIS

EØSU vil i år uddele sin civilsamfundspris til fremragende projekter og initiativer, der dækker mindst et af følgende emner:

  • bekæmpelse af og oplysning om kønsstereotyper, diskriminerende social adfærd og fordomme i alle aspekter af det økonomiske liv og samfundslivet
  • styrkelse af bevidstheden om konsekvenserne af kønsstereotyper, der skabes af medieindhold
  • stimulering af kvinders deltagelse i traditionelle mandsdominerede erhverv, som f.eks. STEM-fagene og IKT-sektorerne, og bekæmpelse af kønssegregering inden for uddannelse
  • bekæmpelse af kønsbestemte løn- og pensionsforskelle
  • fremme af kvindeligt iværksætteri, ligestilling i forbindelse med beslutningstagning, økonomisk uafhængighed for kvinder og balancen mellem arbejdsliv og privatliv
  • håndtering af de særlige udfordringer, som sårbare kvinder som f.eks. enlige mødre, kvinder med handicap, migranter, etniske minoriteter eller lavtuddannede arbejdstagere, står over for.

OM CIVILSAMFUNDSPRISEN

Civilsamfundsprisen, der nu uddeles for ellevte gang, blev lanceret af EØSU for at belønne og anerkende civilsamfundsorganisationers og privatpersoners initiativer og resultater, som har bidraget væsentligt til at fremme de fælles værdier, der ligger til grund for den europæiske samhørighed og integrationsproces. I 2018 havde civilsamfundsprisen fokus på identiteter, europæiske værdier og kulturarv i Europa.

Vi opfordrer til, at du opmuntrer civilsamfundsorganisationer i dit land til at søge om EØSU’s civilsamfundspris 2019, hvilket kan være med til at sikre, at værdifulde projekter opnår anerkendelse.

Downloads

Sidste chance for at søge om EØSU's civilsamfundspris om ligestilling mellem kønnene

See also