Grænseoverskridende tjenesteydelser sætter skub i væksten, fremgår det af undersøgelse

This page is also available in

Ifølge den nye undersøgelse, som er bestilt af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, skaber grænseoverskridende tjenesteydelser nye job og økonomisk vækst. Sådanne tjenesteydelser er positive for alle EU-lande og for de forskellige typer job – både arbejds- og vidensintensive. Dokumentet viser, at det er til fordel for EU's økonomi at undgå en streng regulering af det indre marked for grænseoverskridende tjenesteydelser. En nedgang i andelen af grænseoverskridende tjenesteydelser med 1 % vil koste EU's økonomi ca. 8 mia. EUR.

I 2014 var næsten 11 mio. job i EU baseret på eksport af grænseoverskridende tjenesteydelser. Siden 2000 er antallet af arbejdstagere, hvis job afhænger af grænseoverskridende tjenesteydelser, næsten blevet fordoblet. Mens den samlede beskæftigelse i EU er steget med 5,5 %, er beskæftigelse, der afhænger af grænseoverskridende tjenesteydelser, steget med 94 %. Dette viser tydeligt en positiv indvirkning på EU's økonomi. Lande med en højere andel af grænseoverskridende tjenesteydelser har registreret en meget stærkere vækst i beskæftigelse og BNP end lande, der er mindre involveret i markedet for grænseoverskridende tjenesteydelser.

"Undersøgelsen beviser, at grænseoverskridende tjenesteydelser hverken er social dumping eller udgør en fare for medlemsstaternes økonomier. En mere vidtgående regulering af grænseoverskridende tjenesteydelser vil have en negativ indvirkning på økonomien og bringe det indre markeds integritet i fare", sagde Peter Clever, næstformand for Arbejdsgivergruppen.

Ifølge dokumentet – og i modsætning til offentlighedens opfattelse – befinder 3 ud af 4 grænseoverskridende job sig i EU-15-medlemsstaterne. Næsten 40 % af udstationeringerne af arbejdstagere fandt sted fra et højtlønsland til et andet. Dette viser tydeligt, at grænseoverskridende tjenesteydelser er fordelagtige for alle EU-medlemsstaternes økonomier. I 2014 var den samlede værditilvækst, der afhænger af eksporten af grænseoverskridende tjenesteydelser, på 625 mia. euro i alle 28 medlemsstater.

I øvrigt er grænseoverskridende tjenesteydelser ikke begrænset til arbejdsintensive lavtlønnede job. Andelen af job i vidensintensive sektorer, der afhænger af grænseoverskridende tjenesteydelser, er steget næsten lige så meget som andelen af arbejdsintensive job.

Forskningen tyder også på, at forholdsmæssigt færre personer risikerer fattigdom og social udstødelse i lande med en højere andel af grænseoverskridende tjenesteydelser, og at der i disse lande registreres højere niveauer af lykke og tilfredshed med tilværelsen.

Undersøgelsen blev udarbejdet af den tyske tænketank IW Consult og var bestilt af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg efter anmodning fra Arbejdsgivergruppen. Dokumentet kan downloades her: https://europa.eu/!yQ36mK

Downloads

Press release: Cross-border services boost growth – study says

Executive summary

See also