EØSU tilegner i 2019 sin vigtige civilsamfundspris til en styrkelse af kvinders indflydelse og kampen for ligestilling mellem mænd og kvinder

CSP 2019 logo

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har lanceret sin civilsamfundspris 2019. Dette års tema er Flere kvinder i samfundslivet og det økonomiske liv i Europa, og prisen vil belønne innovative initiativer og projekter, der har som formål at kæmpe for lige muligheder for kvinder og mænd og lige behandling af dem i alle aspekter af det økonomiske liv og samfundslivet.

EØSU's civilsamfundspris kan tildeles alle civilsamfundsorganisationer, der er officielt registreret i Den Europæiske Union, og som er aktive på lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk plan. Også enkeltpersoner kan ansøge. For at kunne komme i betragtning skal initiativerne allerede være gennemført eller være ved at blive gennemført.

Op til fem prismodtagere vil få del i den samlede præmiesum på 50.000 EUR. Ansøgningsfristen er 6. september 2019 kl. 10, og prisoverrækkelsen finder sted den 12. december 2019 i Bruxelles.

MERE OM TEMAET FOR DETTE ÅRS PRIS

EØSU – der er talerør for Europæiske fagforeninger, NGO'er og arbejdsgiverorganisationer på EU‑plan – har gentagne gange påpeget, at der i EU fortsat sker kønssegregering og -diskrimination på arbejdsmarkederne og i samfundet. Tres år efter at EU i Romtraktaten forpligtede sig til at eliminere de kønsbestemte lønforskelle, er forskellen stadig helt oppe på 16 %, mens den kønsbestemte pensionsforskel er på uhyrlige 38 %.

Kvinder tegner sig for 51 % af EU's befolkning, men kun 67 % af dem arbejder. Kun 31 % af alle iværksættere er kvinder. På grund af huslige opgaver er de mere tilbøjelige til at tage deltidsarbejde eller usikre job, og de ender derfor med at tjene mindre. De er stadig massivt underrepræsenteret i politiske og økonomiske beslutningsorganer, som f.eks. virksomhedsbestyrelser.

Kønsstereotyper gennemsyrer alle livets områder. Medierne videreformidler ofte kønsroller, kønsstereotyper og kønsnormer eller indeholder nedgørende billeder af kvinder. I betragtning af de seneste tilbageslag for kvinders rettigheder i Europa og med dystre udsigter til, at det vil tage mere end et århundrede, før kvinder bliver behandlet på lige fod med mænd, har EØSU for nylig efterlyst et politisk løfte om at opnå ligestilling mellem kvinder og mænd i Europa.

EØSU vil i år uddele sin civilsamfundspris til fremragende projekter og initiativer, der dækker mindst et af følgende emner:

  • bekæmpelse af og oplysning om kønsstereotyper, diskriminerende social adfærd og fordomme i alle aspekter af det økonomiske liv og samfundslivet
  • styrkelse af bevidstheden om konsekvenserne af kønsstereotyper, der skabes af medieindhold
  • stimulering af kvinders deltagelse i traditionelle mandsdominerede erhverv som f.eks. STEM-fagene og IKT-sektorerne, og bekæmpelse af kønssegregering inden for uddannelse
  • bekæmpelse af kønsbestemte løn- og pensionsforskelle
  • fremme af kvindeligt iværksætteri, ligestilling i forbindelse med beslutningstagning, økonomisk uafhængighed for kvinder og balancen mellem arbejdsliv og privatliv
  • håndtering af de særlige udfordringer, som sårbare kvinder som f.eks. enlige mødre, kvinder med handicap, migranter, etniske minoriteter eller lavtuddannede arbejdstagere, står over for.

Den komplette beskrivelse af betingelserne og onlineansøgningsformularen kan findes på vores hjemmeside:http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

OM CIVILSAMFUNDSPRISEN

Civilsamfundsprisen, der nu uddeles for ellevte gang, blev lanceret af EØSU for at belønne og anerkende civilsamfundsorganisationers og privatpersoners initiativer og resultater, som har bidraget væsentligt til at fremme de fælles værdier, der ligger til grund for den europæiske samhørighed og integrationsproces. I 2018 havde civilsamfundsprisen fokus på identiteter, europæiske værdier og kulturarv i Europa.

Vi opfordrer til, at du opmuntrer civilsamfundsorganisationer i dit land til at ansøge om EØSU’s civilsamfundspris 2019, hvilket kan være med til at sikre, at værdifulde projekter opnår anerkendelse.

Work organisation

Downloads

PR 28/2019 - The EESC dedicates its flagship Civil Society Prize in 2019 to the empowerment of women and the fight for gender equality