Dit Europa, din mening 2018: Inspiration til at skabe enhed i den mangfoldige europæiske kultur

This page is also available in

Unge europæere fortæller, at hvis de havde flere muligheder for at lære sprog gennem rejser, bedre adgang til europæiske kulturelle seværdigheder, og hvis de enkelte landes traditionelle madlavnings- og håndværkstraditioner kunne bruges til at holde fast i vores kultur, ville de blive inspireret til at udforske forskellige kulturer og få en bedre forståelse for vores fælles kulturarv. Sådan lød anbefalingerne til EU's beslutningstagere fra de 99 elever fra hele Europa, som deltog i det årlige ungdomsarrangement Dit Europa, din mening 2018. Arrangementet fandt sted i Bruxelles for 9. gang og blev organiseret af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU).

Vinderidéer om europæisk kultur

Den 15. og 16. marts bød EØSU elever fra 33 gymnasier i 28 medlemsstater og 5 kandidatlande velkommen. Da 2018 er europæisk år for kulturarv, har Dit Europa, din mening også fokus på kultur med emnet Forenet i mangfoldighed: en yngre fremtid for europæisk kultur.

EØSU's næstformand Gonçalo Lobo Xavier lagde vægt på betydningen af at lytte til de unge og tage hensyn til deres idéer. "Dette fantastiske projekt – Europa – tilhører os alle. Vi er alle med til at opbygge det, og vi har alle en stemme. Det er præcis derfor, I er her i dag," sagde Gonçalo Lobo Xavier i sin velkomsttale til eleverne.  

Under intense debatter og workshops drøftede eleverne, hvordan vi kan bevare den europæiske kulturarv og gøre den mere tiltrækkende for unge europæere. De idéer, der kom på bordet, vedrørte vigtige og meget aktuelle emner i Europa, såsom ligestilling, sikkerhed og integration, hvor der kan skabes forbedringer gennem kulturelle aktiviteter. Blandt 10 konkrete anbefalinger til EU's beslutningstagere blev der stemt om de tre bedste forslag:

  1. Gå på opdagelse i andre kulturer gennem rejser. I projektet foreslår de unge at skabe et særligt udvekslingsprogram med sprogundervisning, hvor eleverne bor hos værtsfamilier og lærer om nye kulturer. "Hvis man tager ud og oplever forskellige kulturer, kommer man til at værdsætte dem meget mere, og man bliver stolt af at være europæer," forklarede en elev fra Cypern, der præsenterede anbefalingen.
  2. Bevar vores kultur, lær af fortiden og brug den til at forme fremtiden. Formålet med denne anbefaling er at skabe et Europahus for madlavning i alle medlemsstaterne. "Når man bestiller en bestemt nationalret, vil man også få en lille forklaring om, hvordan retten oprindeligt blev til, under hvilke historiske omstændigheder, og hvordan den har været med til at skabe større tolerance mellem forskellige nationer," sagde en elev fra Slovenien. Derudover foreslog elevgruppen, at der oprettes et støtteprogram for små, traditionelle håndværksbutikker, der skal være med til at bevare vores traditionelle folkekultur.
  3. Eksperimentér med kulturen. Projektet har til formål at bringe kultur og kulturarv tættere på alle ved at arrangere festivaller med rejsetema og sørge for, at museer ikke kun ligger i de store byer. "Det er et ideal, vi bør stræbe efter, fordi vi ville blive rigere på den måde. Livet er meget mere spændende, når man er åben over for andre kulturer. Jeg er dog ikke sikker på, at den europæiske kultur er hverken konkret eller tilgængelig lige nu," sagde en elev fra Frankrig.

Kultur – Europas hjerte

De europæiske teenagere havde mulighed for at diskutere betydningen af at bevare og fremme vores kulturarv med EØSU-medlemmer, eksperter og kunstnere.

"Vi kan ikke opbygge Europa, hvis vi ikke tillægger vores kultur og vores kulturarv en mere central rolle. Opbygningen af Europa er i al for lang tid sket med udgangspunkt i økonomi, finanser og markedsforhold," sagde Sneška Quaedvlieg-Mihailović, der er generalsekretær for Europa Nostra, en organisation, der har til formål at beskytte Europas kultur- og naturarv. "Det er ekstremt vigtige redskaber til at bringe økonomier og samfund sammen. Men hvad er Europas hjerte og sjæl? Det er vores kultur og kulturarv," tilføjede hun.

Sneška Quaedvlieg-Mihailović understregede også, at hvis Europa har en fælles kulturarv, har vi borgere et fælles ansvar for at bevare den.

Samtidig fremhævede EØSU's formand Georges Dassis, at selv om mange europæere nu lever et liv med mange privilegier, er det ikke tilfældet alle steder, og det har bestemt ikke altid været tilfældet i Europa. "Det er vigtigt at tilskynde unge mennesker til at tage et ansvar og undersøge, hvad vi har opnået, og hvordan vi kan gøre det bedre. Vi er nødt til at arbejde sammen og især med jer unge, for uden jer sker der ingenting," sagde Georges Dassis.

EØSU vil sørge for, at de tre forslag, der fik flest stemmer, kommer til at indgå i EØSU's anbefalinger til EU's beslutningstagere. Generalsekretæren for Europa Nostra Sneška Quaedvlieg-Mihailović er desuden interesseret i, at anbefalingerne bliver præsenteret på det europæiske topmøde om kulturarv, der bliver afholdt til sommer i Berlin.

EØSU indbyder hvert år 33 tilfældigt udvalgte skoler – som hver især repræsenterer en medlemsstat eller et kandidatland – til at deltage i dette enestående årlige ungdomsinitiativ. I takt med at Dit Europa, din mening er blevet stadig mere populært, har næstformanden Gonçalo Lobo Xavier foreslået at oprette et netværk af tidligere og nuværende deltagere – både elever og lærere – i Dit Europa, din mening.

Find ud af mere om Dit Europa, din mening: https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2018.

Downloads