Indgået trepartsaftale om erhvervsuddannelse for unge

This page is also available in

Dorthe ANDERSEN
Dansk fagbevægelses EU-sekretariat

Covid-19 har påvirket unges adgang til erhvervsuddannelse – en trepartsaftale kan fjerne hindringer.

Den usikkerhed, som covid-19-krisen har medført for mange virksomheder, har haft direkte konsekvenser for unge mennesker, der går i gang med en erhvervsuddannelse i Danmark. Økonomisk usikkerhed kan betyde, at der oprettes færre lærepladser.

Covid-19 risikerer at vende op og ned på det danske vekseluddannelsessystem, hvor undervisning på erhvervsskoler kombineres med et praktikophold i en virksomhed, og sætte lærlinge i en vanskelig situation. Igangværende uddannelsesaftaler risikerer at blive ophævet, og nye aftaler bliver ikke indgået.

På kort sigt skaber dette et problem for lærlingene og på langt sigt også for virksomhederne – og for samfundet som helhed.

I Danmark er det almindelig anerkendt, at flere unge bør vælge en erhvervsuddannelse – der vil være behov for deres færdigheder i fremtiden.

Arbejdsmarkedets parter har derfor indgået en trepartsaftale med den danske regering.

Aftalen omfatter flere initiativer, der har til formål at mindske risikoen for enhver virksomhed, der opretter en ny læreplads.

Et af initiativerne er en midlertidig løntilskudsordning til private virksomheder, der opretter praktikpladser indtil udgangen af 2020. For en ny ordinær uddannelsesaftale indgået efter den 1. maj 2020 dækker tilskuddet 90 % af den løn, der udbetales til lærlingen. For allerede igangværende uddannelsesaftaler er tilskuddet 75 %.

Der er også behov for nye færdigheder i den offentlige sektor, ikke mindst i social- og plejesektoren. Trepartsaftalen indeholder en bonus til kommuner og regioner, der indgår uddannelsesaftaler efter den 1. maj.

De fleste af initiativerne finansieres gennem opsparingen i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).