EESC Info

Pages

Displaying 21 - 30 of 58
Juni 2019

I dette nummer:

 • Bekæmpelse af antisemitisme er også en kamp for et demokratisk, værdibaseret Europa. 
 • EØSU fremsætter et forslag, der handler om at øge SMV'ernes bidrag til bioøkonomien
 • Kunstig intelligens i Europa: ingen må lades i stikken
 • Europas civilsamfund efterlyser politisk vilje til ligebehandling af mænd og kvinder
Maj 2019

I dette nummer:

 • "Der er stadig meget at gøre for at sikre, at borgere med handicap i Europa kan stemme" – interview med EØSU-medlem Krzysztof Pater
 • EØSU's plenarforsamling er vært for iværksættere af det europæiske borgerinitiativ "Stop ekstremisme"
 • EØSU støtter EU's handlingsplan mod desinformation
April 2019
 •  Unge europæere ønsker, at uddannelse og sociale medier skal fremme demokratiet og borgernes deltagelse i EU
 • Efter 10 år er Dit Europa, din mening mere relevant end nogensinde. Det siger en af initiativtagerne
 • Tidligere deltageres syn på ungdomsarrangementet "Dit Europa, din mening": en oplevelse, der skaber udsyn
 • Historien bag Dit Europa, din mening! fortalt digitalt
Marts 2019

I dette nummer:

 • "Vi kæmper for alles fremtid", siger klimaaktivisten Greta Thunberg i EØSU
 • EØSU stemmer for en EU-støttet anstændig minimumsindkomst
 • Kommissær Phil Hogan i EØSU: beslutningen om budgettet for den fælles landbrugspolitik ligger nu hos medlovgiverne
Februar 2019
Barnier at the EESC: The worst thing for Europe is silence
 • Michel Barnier i EØSU: "Det værste for Europa er tavshed"
 • Et brexit uden aftale truer luftfartsindustrien og den kemiske industri
 • EØSU efterlyser juridisk anerkendelse af filantropiske aktiviteter i EU
 • Civilsamfundet ønsker at overvåge EU's frihandelsaftaler mere nøje
Januar 2019
 • "Fortiden er en god lærer, men ikke et bestemmelsessted for fremtiden"
 • Uden migranter vil Europas økonomiske og sociale model være i fare, siger EØSU
 • Gennemførelsen af EU's miljølovgivning skal prioriteres
 • Rumæniens EU-formandskab: en frisk start for det europæiske projekt
Januar 2019
 • Tastes of Danube - Dele brød for at nedbryde barrierer
 • Kvinder, som sigter højt med SWANS
 • Aria Nuova: kulturarv for social inklusion
 • Balkans Beyond Borders: frisættelse af ungdommens kreative kraft for at hele krigens ar
 • Safe Passage: bevarelse af menneskerettighedskulturen
November 2018
 • Kommissær Stylianides: rescEU er blot en første opgradering af EU's civilbeskyttelsesordning
 • EØSUvil have civilsamfundet til at spille en større rolle i EU's optræden udadtil
 • 40 % af EU's budget bør øremærkes til klimaændringer
 • En stærk og velfinansieret fælles landbrugspolitik er helt afgørende
Oktober 2018
 • Projekter fra 27 lande konkurrerer om EØSU's civilsamfundspris 2018
 • EØSU vil arbejde for et ambitiøst EU-budget på mindst 1,3 % af BNI
 • Overvindelse af den kønsbestemte digitale kløft ville øge EU's BNP med 16 mia. EUR
 • Reglerne om forbrugerbeskyttelse bør både beskytte forbrugerne og hjælpe de erhvervsdrivende med at håndtere omvæltningerne som følge af den kraftigt stigende e-handel i Europa
 • Alle former for urimelig handelspraksis i fødevareforsyningskæden bør forbydes, og ligeså skal alle aktører beskyttes
August 2018
 • Civilsamfundsprisen 2018: åbent for ansøgninger hele sommeren
 • Energiomstillingens potentielle fordele for Europas regionale økonomier
 • Europa må gøre mere for at beskytte kvinder med handicap
 • Stop for privatisering af vand, siger EØSU

Pages