Sociale medieplatforme bør optræde mere ansvarligt og overholde strenge regler. Udvalget er enig med Kommissionen i, at det ville være et stort skridt fremad i kampen mod desinformation. Kommissionens forslag mangler dog konkrete forslag til, hvordan disse mål nås. I den udtalelse, der er udarbejdet af Martin Siecker, og som blev vedtaget på EØSU's plenarforsamling den 19. september 2018, opfordrer EØSU Kommissionen til at vedtage obligatoriske foranstaltninger.

Stigningen i organiseret desinformation fra forskellige statslige og ikkestatslige aktører udgør en reel trussel mod demokratiet, da et velfungerende demokratisk system bygger på velinformerede borgere, der træffer oplyste valg baseret på pålidelige fakta og udsagn.

Et af de store problemer med desinformation er, at det praktisk taget er umuligt at kontrollere identiteten bag de kilder, der spreder desinformation på nettet. Derudover benytter de mennesker og organisationer, som opererer i cyberspace med onde hensigter, falske identiteter. ”Teknologi er hverken god eller dårlig, men kan anvendes godt eller dårligt. Det afhænger af, hvem der står bag,” sagde Martin Siecker. Det er derfor, at vi er nødt til at bekæmpe desinformation og udnytte potentialet i de nye teknologier til at informere folk sikkert og korrekt,” afsluttede han. (mp)