EØSU's formand Luca Jahier sagde i sin tale i anledning af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs 60-årsjubilæum den 24. maj, at udvalget er fast besluttet på ikke at hvile på laurbærrene, idet han lagde kursen for EØSU's fremtidige indsats på grundlag af syv prioriteter. EU's topledere siger samstemmende i en debat om Europas fremtid, at civilsamfundsrummet er og fortsat skal være nøglen til europæisk demokrati

I sin tale på jubilæumsplenarforsamlingen fremhævede formanden, Luca Jahier, milepælene i EØSU's historie og erindrede om udvalgets største resultater, der havde lagt kimen til central EU-lovgivning. Fra fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder til udvalgets banebrydende forslag om en skat på finansielle transaktioner "har EØSU meget at være stolt over", sagde han.

Luca Jahier foreslog løsninger på de udfordringer, Europa står over for, og beskrev de prioriterede områder for EØSU's indsats i de kommende år:

  • konsolidere Unionens værdier
  • gennemføre dagsordenen om bæredygtig udvikling
  • forstærke samordningen af de økonomiske politikker i EU
  • styre kunstig intelligens til gavn for mennesket
  • arbejde for en ambitiøs flerårig finansiel ramme, der er baseret på solidaritet og fremmer samhørighed
  • udvikle en følelse af europæisk identitet gennem kultur og uddannelse
  • aktivt forme forbindelserne med EU's naboområde og derudover.

I den efterfølgende debat debatterede Kommissionens formand Jean Claude-Juncker, Europa-Parlamentets næstformand Ramón Valcarcel Siso og RU's formand Karl-Heinz Lambertz med Luca Jahier, hvordan man bedst tackler Europas udfordringer forud for valget til Europa-Parlamentet i 2019.

I en perspektiverende tale gav Herman Van Rompuy, tidligere formand for Det Europæiske Råd, udtryk for håb for og tillid til Europas fremtid og understregede EØSU's rolle for at sikre, at der er et modstandsdygtigt demokrati i Europa.

Darja Isaksson, medlem af den svenske statsministers nationale innovationsråd, redegjorde for Europas yngre generations synspunkter og opfordrede EU's ledere til at komme på højde med de udfordringer, som den bæredygtige udvikling og den digitale revolution byder.

Luca Jahier afsluttede ceremonien med et citat af pave Johannes Paul II med en opfordring til deltagerne om ikke at være bange for nutiden, men at have mod til at leve i den.(dm)

Læs Luca Jahiers tale ved jubilæumsplenarforsamlingen

Se Luca Jahiers tale