Kære læsere

Et Europa, der beskytter, er det motto, som Østrig har valgt for sit roterende EU-formandskab, der løber indtil den 31. december. Det er et motto, der kan fortolkes på mange forskellige måder: Et Europa, der beskytter sine borgere mod fattigdom ved at realisere en robust social søjle, mod sygdomme ved at iværksætte de bedst mulige foranstaltninger på sundhedsområdet, mod uretfærdighed og forfølgelse ved hjælp af et fair retssystem osv. Mottoet kan også fortolkes som et Europa, der udgør et tilflugtssted for mennesker, der flygter fra forfølgelse og uretfærdighed, fattigdom eller krig.

I kølvandet på drøftelserne i forbindelse med Det Europæiske Råds møde i juni, hvor EU's ledere diskuterede migration og vigtigheden af at sikre de ydre grænser, mener jeg imidlertid, at mottoet i realiteten skal opfattes som Et Europa, der beskytter borgerne mod tilstrømningen af asylansøgere og migranter.

Beskyttelsen af vores ydre grænser er et centralt element, og det er en skam, at der ikke blev taget passende højde for dette aspekt, hverken da Schengen blev oprettet eller senere. Det står klart, at Europa ikke kan være et tilflugtssted for alle de mennesker, som søger et bedre liv.

Europa er imidlertid unik på grund af sine værdier: respekt for den menneskelige værdighed og menneskerettighederne, frihed, demokrati, lighed og broderskab. Broderskab er et ord og en værdi, som alt for ofte glemmes, men som er dybt forankret i Europas kristne kulturarv. En arv, som visse europæiske partier ser ud til at genopdage, samtidig med at de ser hundredvis af flygtninge drukne i Middelhavet.

For at gøre det helt klart. Jeg er absolut imod ukontrolleret indvandring. Nu har vi imidlertid brug for solidaritet medlemsstaterne imellem over for ægte asylansøgere - mennesker, som har ret til asyl ifølge Genèveflygtningekonventionen - en reel europæisk løsning for kontrolleret indvandring og oprettelse af europæiske modtagelsescentre, der lever op til deres navn, og som er baseret på vores - europæiske - menneskelige værdier.

Værdier som medmenneskelighed, broderskab og solidaritet er dybt forankrede i det europæiske samfund. Det er det Europa handler om. Lad ikke urostiftere og panikmagere skabe spild, men lad os arbejde sammen om de europæiske regler for asyl, indvandring og integration, som alle, der søger vores gæstfrihed skal overholde.