Og EØSU-civilsamfundsprisen går til...

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har udvalgt fem finalister blandt de næsten 180 inspirerende projekter, der er blevet indsendt til civilsamfundsprisen, som i 2019 er tilegnet styrkelse af kvinders indflydelse og kampen for ligestilling mellem kønnene.

De nominerede er (i alfabetisk rækkefølge):

  • Eventyrprojektet – af den bulgarske sammenslutning NAIA, der ved brug af klassiske eventyr underviser børn i førskolealderen i ligestilling
  • #mimmitkoodaa (kvindekodning) – program udviklet af Finnish Software and eBusiness Association (Ohjelmisto- ja e-business ry), der har til formål at bekæmpe den stereotype forestilling om, at alle softwareudviklere er mænd
  • Strajk kobiet (polske kvinder strejker) – styrker kvindelige aktivister, der kæmper for forandring i små og mellemstore byer
  • The Brussels Binder fra Belgien – slår til lyd for flere kvinder i den EU-politiske debat
  • Toponomastica femminileitaliensk projekt, der arbejder for at øge antallet af stednavne, der bærer navnet på indflydelsesrige kvinder for at give dem den offentlige anerkendelse, de fortjener.

Prisuddelingen finder sted den 12. december under EØSU's plenarforsamling i Bruxelles, hvor den endelige vinder bliver afsløret. Vinderen af førstepladsen kan tage 14.000 EUR med sig hjem, og de øvrige finalister får hver 9.000 EUR.

Udvalget har valgt dette tema for civilsamfundsprisen 2019, da det gerne vil understrege sit stærke engagement i ligestilling, som stadig ikke er en realitet i Europa. Kvinder tjener fortsat mindre end mænd, udsættes for forskelsbehandling og er ofte ofre for kønsbestemt vold. Ved at hylde projekter, der viser konkrete resultater, når det gælder om at fremme lige muligheder, håber EØSU at kunne belyse, hvilke fremskridt der er gjort i retning af et mere ligestillet samfund, og opfordre til yderligere tiltag. (ll)