Af EØSU's Arbejdsgivergruppe

Bæredygtighed har afgørende betydning for virksomheder og arbejdsgivere, som er en vigtig drivkraft for udvikling. Det er nødvendigt med en sund og solid økonomi for at sikre bæredygtig udvikling. Vi skal finde løsninger, som er økonomisk, socialt og miljømæssigt gavnlige. De forskellige aktører har ofte den samme opfattelse af bæredygtighed, men de har forskellige måder at nå derhen på.

Det er nogle af konklusionerne efter debatten om, hvordan virksomheder kan fremme bæredygtighed, som fandt sted den 21. november 2019 i Barcelona i Spanien.

"Erhvervslivet er ikke et problem for bæredygtigheden – det er en løsning", bemærkede Jacek Krawczyk, formand for Arbejdsgivergruppen i sin velkomsttale. Han påpegede, at erhvervslivet leverer og indfører løsninger for både klimaet og miljøet.

Under hoveddebatten fremførte repræsentanter fra alle tre EØSU-grupper deres synspunkter vedrørende bæredygtighed. Debatten viste, at der på trods af forskellige synspunkter vedrørende bæredygtighed blandt arbejdsgiverne, arbejdstagerne og miljøorganisationerne også er stor enighed. "Konkurrence er afgørende for bæredygtig udvikling. Konkurrence kræver gode lovrammer, men bestemt ikke mere lovgivning", bemærkede Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala som opsummering på drøftelserne.

Mødet fandt sted under MedaWeek, en årlig konference, som fremmer økonomisk integration i Middelhavsområdet. Medlemmerne af Arbejdsgivergruppen talte ved New Africa Business Development Forum, ECOmeda Sustainability Summit og Mediterranean Women Entrepreneurs Forum. Under gallamiddagen fik Jacek Krawczyk tildelt en pris for hans bidrag til udviklingen af den private sektor i Euro-Middelhavsområdet. (lj)