Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI) under Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg slog i en initiativudtalelse vedtaget i oktober til lyd for en inklusiv sektoromstilling til en digitaliseret jernbaneindustri. Den foreslog samtidig at rejse de 100 mio. EUR, som er nødvendige til investeringer, gennem et initiativ fra Kommissionen.

"For at fremskynde digitaliseringen er det vigtigt ligeledes at fremskynde gennemførelsen af det europæiske trafikstyringssystem ERTMS", sagde ordføreren, Alberto Mazzola. "Jernbanetransport kan udgøre rygraden i udviklingen af mobilitetsdelen af en europæisk digital identitet gennem rammer, som fremmer konkurrence og innovation".

Udviklingen af den tekniske og lovgivningsmæssige ramme bør stå øverst på dagsordenen. "De europæiske arbejdsmarkedsparter er nødt til at indgå i en dialog og afbøde virkningen af automatisering og digitalisering og således sikre en retfærdig omstilling", understregede medordføreren, Guy Greivelding.

Det er vigtigt, at man gennem hele omstillingsfasen hen imod et digitaliseret jernbanesystem også gør sig overvejelser om sikkerhedsaspektet og træffer solide cybersikkerhedsforanstaltninger. EØSU anbefaler derfor et tættere samarbejde i den henseende mellem Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) og Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA). (sma)