EØSU’s konference om ”Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet – tendenser i EU set fra civilsamfundets perspektiv”, der løb af stablen i Bruxelles den 5. november, vidner om, at der er et presserende behov for at inddrage civilsamfundet i indsatsen for at fremme en kultur med respekt for retsstatsprincippet i Europa.

Konferencen fremhævede, at der er behov for en moden og struktureret dialog mellem regeringerne og civilsamfundet, hvis den negative udvikling på retsstatsområdet skal vendes. Dette skal ses i lyset af, at der meldes om stadig flere overtrædelser af EU's kerneværdier.

Konferencen tog udgangspunkt i EØSU's nyligt offentliggjorte rapport om situationen vedrørende retsstatsprincippet i Europa. Rapporten er blevet udarbejdet af EØSU's Gruppe om Grundlæggende Rettigheder og Retsstatsprincippet, som først havde været på besøg i en række medlemsstater i 2018 og 2019 med det formål at afdække generelle tendenser, når det gælder denne kerneværdi, og særlige nationale forhold. Gruppen skal efter planen besøge samtlige EU-medlemsstater i de kommende år. (ll)