"En geostrategisk og historisk fejl"

EØSU kritiserer Rådets beslutning om ikke at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Nordmakedonien og Albanien

EØSU er dybt skuffet over EU-ledernes beslutning på Det Europæiske Råds møde den 17.-18. oktober om atter at udsætte tiltrædelsesforhandlingerne med Nordmakedonien og Albanien.

EØSU's formand Luca Jahier mente, at det "for anden gang er den forkerte beslutning, der er truffet, og at der er tale om et løftebrud, hvilket sætter EU's troværdighed på spil". Han betegnede EØSU's resolution som "en stiltiende solidaritetsforpligtelse".

I resolutionen kalder EØSU beslutningen om ikke at indlede forhandlinger en geostrategisk og historisk fejl. "EU må ikke se bort fra, at andre globale aktører spreder deres vinger og bliver mere aktive i regionen", understregede Luca Jahier.

"EU skaber håb for Vestbalkan, især hos unge mennesker", sagde Dilyana Slavova, formand for EØSU's Sektion for Eksterne Forbindelser, og opfordrede medlemmerne til at betragte udvidelsen som en genforening.

I erklæringen, som blev fremsat på det 7. civilsamfundsforum for Vestbalkan, blev det gentaget, at udvidelsen ville udbrede demokratiske værdier og retlige standarder til Vestbalkan. Medlemmerne gjorde opmærksom på, at det signal, som en indledning af forhandlinger ville have sendt til befolkningen, ikke bør undervurderes.

Den fælles holdning var, at "EU skal holde sit løfte og give borgerne håb". (dgf)