EØSU opfordrer til initiativer til at udnytte de store vækstmuligheder i den blå bioøkonomi

Den blå bioøkonomis potentiale udnyttes stadig ikke i EU. Derfor anbefaler EØSU fælleseuropæiske pilotprojekter, som involverer lokale interessenter og det videnskabelige samfund.

På anmodning af det finske rådsformandskab har EØSU udarbejdet en sonderende udtalelse om den blå bioøkonomi, dvs. økonomiske aktiviteter, som bygger på bæredygtig anvendelse af vedvarende akvatiske ressourcer og den hermed forbundne ekspertise. Udtalelsen blev vedtaget på EØSU's plenarforsamling i oktober.

Ordfører Simo Tiainen forklarede: "En genopretning af biodiversiteten i vores have, søer og floder vil åbne nye forretningsmuligheder. Det kræver teknologisk innovation og økonomisk støtte gennem hensigtsmæssige instrumenter."

Den blå bioøkonomi skal være omdrejningspunktet for EU's samarbejdsprogrammer med FN og fungere som et værktøj til at nå klimamålene i Parisaftalen. "Det vil kræve en stor indsats for at genoprette biodiversiteten i både have og indvande samt for at udnytte deres potentiale til at opsamle CO2. Dermed kan vi også skabe kvalitetsjob i landdistrikterne og kyst- og øområderne", konkulderede medordfører Henri Malosse. (mr)