EØSU efterlyser en fælles landbrugspolitik, som hjælper med at sikre generationsskiftet

Samarbejde og partnerskab mellem EU, medlemsstaterne og civilsamfundet er afgørende for at fremme generationsskiftet inden for landbruget.

"Generationsskifte er et problem, som handler om meget mere end en reducering af gennemsnitsalderen for landbrugere i EU. Det er i bund og grund et spørgsmål om at gentænke hele strategien, så unge mennesker bliver interesserede i landbrugserhvervet og dermed sætter nyt liv i landbruget", understregede Piroska Kállay, ordfører for EØSU's udtalelse om dette emne, som blev vedtaget på EØSU's plenarforsamling i oktober.

Medordfører John Bryan tilføjede: "Der er brug for større sammenhæng mellem foranstaltningerne under den fælles landbrugspolitik, de nationale lovgivningsrammer og skattepolitikken for at lette overdragelsen af bedrifter."

De største bekymringer blandt EU's unge landbrugere er landbrugsindtægter, bureaukrati, unfair konkurrence, finansiering, adgang til jord og til metoder til overførsel af praktisk viden, mangel på basale tjenester som bredbånd og social isolation. Et vellykket generationsskifte er en af vor tids største udfordringer, men det er også en mulighed.

Det er derfor af afgørende betydning at tage hånd om alle disse spørgsmål i budgettet for den fælles landbrugspolitik for 2021-2027, så finansieringsbehovet med henblik på meningsfuld støtte opfyldes. I den forbindelse foreslår EØSU, at der afsættes mindst 2 % af budgettet til den fælles landbrugspolitik (søjle I og II) til støtte til unge landbrugere. (mr)