af Gruppen Diversitet Europa i EØSU

Da ligestilling mellem kønnene er en prioritet for den tiltrædende formand for Kommissionen, og EU-direktivet om Balance mellem arbejds- og familieliv for forældre og omsorgspersoner træder ind i gennemførelsesfasen, er det altafgørende på ny at se på sammenhængen mellem ligestilling mellem kønnene, balance mellem arbejds- og familieliv, forældrerollen, moderne familiesammensætninger, omsorgspersoner, støtte til familiemedlemmer med handicap, aldring og demografiske forhold.

Med henblik på at se nærmere på samspillet mellem disse aspekter afholdt Gruppen Diversitet Europa i EØSU den 12. november en konference på højt plan om Nye rollemodeller for de europæiske samfund under ledelse af direktør for WDR/NDR Studio i Bruxelles, Ralph Sina.

Der var indlæg ved Virginija Langbakk, direktør for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Annemie Drieskens, formand for COFACE Europe, og Dominique Boren, tidligere formand for netværket af europæiske LGBTIQ*-familiesammenslutninger (NELFA). 

Arno Metzler, formand for Gruppen Diversitet Europa, foreslog at etablere et europæisk familieparlament, hvor alle interessenter kan udøve netværkssamarbejde og udveksle bedste praksis.

Indlæggene er tilgængelige her.