EØSU's plenarforsamling i oktober dannede ramme om en debat om rEUnaissance – En kulturel vision for Europa.

EØSU's formand, Luca Jahier, åbnende debatten og udtrykte glæde over, at Emmanuel Macron havde taget godt imod hans idé om en ny renæssance for Europa. "Vi må ikke glemme, at vores kontinent var et kulturområde, før det blev en politisk idé, og sådan et område er ikke lig med ensartethed, men trives i kraft af variation og bevægelse."

Andre Wilkens, direktør for Den Europæiske Kulturfond, fastslog, at kultur kan misbruges til at splitte samfund og blive en trussel for den europæiske integration. "Vi må ikke undervurdere kulturens evne til at gøre en forskel", tilføjede Pier Luigi Sacco, rådgiver for kommissær Tibor Navracsics, og forklarede, hvordan kultur kan være en drivkraft for forandring, da den kan gøre folk mindre bekymrede for det ukendte.

Elke Kaschl Mohni, direktør for Goethe-instituttet i Bruxelles, henviste til kulturens rolle i eksterne forbindelser og satte fokus på retfærdighed og mellemfolkelig udveksling. "Formålet med kulturelle forbindelser er at styrke tillid og forståelse", udtalte hun. Endelig forklarede Airan Berg, kunstnerisk direktør for Festival der Regionen, hvordan kunst og kultur kan få folk ud af deres komfortzone.

Luca Jahier konkluderede, at kultur bør være en prioritet i den politiske beslutningsproces, og foreslog at oprette et nyt organ inden for EØSU, som skal beskæftige sig med kulturelle anliggender. (sma)