EØSU opfordrer til inklusiv kunstig intelligens (AI), som sikrer, at medarbejderne kommer først, når der indføres intelligent teknologi på arbejdspladsen.

EU er nødt til at sikre, at AI-revolutionen ikke sætter arbejdets kvalitet i Europa over styr. Forholdet mellem arbejdstagerne og maskinerne bør reguleres, så mennesket aldrig bliver én, der blot udfører maskinens ordrer, påpeger EØSU i en udtalelse, der blev vedtaget på udvalgets plenarforsamling i september.

EØSU mener, at det er altafgørende at definere forholdet mellem menneske og maskine. Det er vigtigt at overveje, hvor selvstyrende maskiner egentlig kan være, og hvordan de vil supplere det arbejde, der udføres af mennesker. Udvalget opfordrer indtrængende Kommissionen til at behandle disse spørgsmål i de etiske retningslinjer, den er i færd med at udarbejde.

"Det er ikke etisk acceptabelt, at AI pålægger et menneske tvang, eller at mennesket betragtes som én, der blot udfører de opgaver, på den måde og inden for den frist, som dikteres af maskinen. Imidlertid synes den etiske grænse sommetider at være overskredet", sagde ordfører Franca Salis Madinier.

Kommissionens strategi for kunstig intelligens er med sit stærke fokus på uddannelse og opbygning af digitale færdigheder nyttig, når det gælder om at imødegå social polarisering, men den er kun et delvist svar på de komplekse udfordringer, der er tale om. EØSU peger på tre instrumenter for social dialog, som kan bidrage til at sikre en socialt acceptabel overgang:

  • inklusiv AI, som inddrager medarbejderne i den praktiske proces med indførelse af kunstig intelligens på arbejdspladsen med henblik på at lette accepten heraf
  • foregribelse af forandringerne gennem social dialog, hvor der ses nærmere på, hvordan produktionsprocesserne vil forandre virksomheder og sektorer
  • socialt ansvarlige omstruktureringer, når socialplaner i forbindelse med kollektive afskedigelser bliver uundgåelige, hvor man undersøger alle de mulige alternativer til afskedigelser.

EØSU advarer også imod farerne ved at anvende algoritmer i forbindelse med ansættelse af medarbejdere og anbefaler, at Kommissionens etiske retningslinjer indarbejder principper om gennemsigtighed.

Der rapporteres allerede om ulykker som følge af interaktionen mellem mennesker og maskiner på arbejdspladsen, og EØSU opfordrer til, at de nye sundheds- og sikkerhedsrisici identificeres nøje, og at der fastsættes bestemmelser i EU's lovgivning, som dækker arbejdstagere, der er udsat for disse risici.

Endelig så EØSU gerne, at Kommissionen indledte en debat om, hvordan de sociale sikringssystemer kan finansieres i fremtiden, da de nuværende systemer, som primært er baseret på indtægter fra beskatning af arbejde, ikke længere vil være bæredygtige. (dm)