Fem spørgsmål til Eleonora Di Nicolantonio

Eleonora Di Nicolantonio startede som ny chef for EØSU's kommunikationsafdeling den 1. oktober 2018, hvor hun tog over efter Peter Lindvald-Nielsen.

  1. Du er lige startet i dit nye job. Hvilke centrale mål har du for kommunikationsafdelingen?

Det vigtigste mål for kommunikationsafdelingen er at lykkes med den udfordrende opgave det er at "formidle udvalget", med anvendelse af de forskellige redskaber, vi råder over, fra de mere traditionelle (pressemeddelelser, nyhedsbreve, brochurer osv.) til de nyere (digitale publikationer, social medier osv.). EØSU er en unik institution i EU-spektret, og kommunikationsafdelingen vil med sine tre enheder (Presse, Onlineinformation samt Besøg og Konferencer) fortsætte den ihærdige indsats for at sikre, at civilsamfundets stemme høres, dér hvor den gør en forskel.

  1. Hvordan kan EØSU efter din mening gøres mere synlig i forhold til de vigtigste udfordringer for EU i 2019?

Det er en usikker og interessant periode for EU med forslagene vedrørende den flerårige finansielle ramme efter 2020 (hvor EØSU var den første institution, der tog formelt stilling), det forestående europaparlamentsvalg og et brexit, der tegner sig i horisonten. I betragtning af alt dette drejer det sig ikke kun om EØSU's synlighed, men også om EØSU's muligheder for at spille en aktiv og nyttig rolle via dets medlemmers arbejde og deres værdifulde netværk af organisationer. 

  1. Hvilken rolle ønsker du, at EØSU skal udvikle under kampagnen frem mod europaparlamentsvalget?

Kommunikationsgruppen har for nylig vedtaget en egentlig "kommunikationshandlingsplan" med henblik på europaparlamentsvalget med en række aktioner og projekter (fra ungdomsarrangementet til "going local"-besøg). Det er EØSU's unikke karakter, der gør det muligt for medlemmerne at spille en særlig rolle frem mod valget, idet de på én og samme tid kan fungere som multiplikatorer (gennem deres græsrodsnetværk), EU-ambassadører og – hvorfor ikke – påvirkningsaktører.

  1. Med erfaringerne fra dit mangeårige arbejde i EØSU, hvordan vil du så definere EØSU's egentlige styrke sammenlignet med andre EU-institutioner?

Med risiko for at gentage mig selv: medlemmerne. Som det autentiske talerør for det organiserede civilsamfund.

  1. Hvad er dit motto, det grundlæggende princip, som styrer dine handlinger og dine tanker?

"Følg dit hjerte, men glem ikke din hjerne!" (ehp)