En EØSU-delegation diskuterer social dialog og ungdomspolitik med albanske partnere

Medlemmer af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg mødtes med repræsentanter for det albanske civilsamfund i Tirana den 24.-25. september for at diskutere status for den sociale dialog i Albanien og debattere ungdomspolitik og unges deltagelse i landet.

Dilyana Slavova, formand for EØSU's sektion for Eksterne Forbindelser (REX), og Dragica Martinović Džamonja, formand for EØSU's opfølgningsudvalg for det vestlige Balkan, ledte EØSU's delegation på mødet sammen med Luigi Soreca, nyudpeget chef for EU's delegation i Albanien. I betragtning af den mulige indledning i 2019 af forhandlingerne med Albanien om tiltrædelse af EU blev det understreget, at civilsamfundet, herunder ungdomsorganisationer og arbejdsmarkedets parter, reelt skulle inddrages i alle etaper af tiltrædelsesprocessen.

Dragica Martinović Džamonja havde bilaterale møder med højtstående personer, herunder Lindita Nikolla, minister for uddannelse, sport og ungdom, Dajna Sorensen, viceminister for finanser og økonomi med ansvar for beskæftigelse og erhvervsuddannelse, Vasilika Hysi, næstformand for det albanske parlament, og Gent Cakaj, viceminister for europæiske anliggender og udenrigsanliggender. Under disse møder forklarede Dragica Martinović Džamonja, at EØSU som det organiserede civilsamfunds talerør på EU-plan tilstræber at udveksle god praksis og ekspertise fra hele EU med hensyn til høring af offentligheden og inddragelse af denne i beslutningsprocessen. Der blev kvitteret for de fremskridt, Albanien havde gjort på mange felter i de seneste år, men det blev tillige understreget, at implementeringen af reformer skulle fortsætte i et støt tempo, således at Albanien kan gøre fremskridt i retning af EU-medlemskab.

Møderne blev afholdt som led i forberedelsen af det 7. møde for civilsamfundsforummet for Vestbalkan, der vil finde sted i 2019. EØSU's opfølgningsudvalg for det vestlige Balkan agter at orientere andre EU-institutioner om de vigtigste resultater fra møderne.

EØSU's opfølgningsudvalg for det vestlige Balkan, der mødes op til tre gange om året, blev etableret i 2004 med henblik på at følge den politiske, økonomiske og sociale udvikling i regionen og fremme civilsamfundets udvikling og konsolideringen af demokratiet i regionen. (ks)