EU-skepsis - hvordan vender vi udviklingen?

af Arbejdstagergruppen i EØSU

Arbejdstagergruppen mødtes i Wien i denne måned for at drøfte det østrigske EU-formandskab, de problemer, som arbejdstagerne og borgerne står over for, og fagforeningernes strategier til håndtering heraf.

Racisme, fremmedhad, nationalisme og højrepopulisme er for opadgående efter flere år med neoliberale politikker, der har spredt utilfredshed blandt befolkningen, samtidig med at ulighed og fattigdom er steget. Den manglende nationale solidaritet ses også på europæisk plan, hvor medlemsstaterne har benyttet enhver given lejlighed til at udvande den sociale dagsorden for Europa. Den sociale søjle, der skulle tackle situationen, har indtil nu været ineffektiv og mangler tilstrækkelige midler og mekanismer. Samtidig udfordrer visse nationale regeringer åbenlyst demokratiets grundlag og retsstatsprincippet og angriber civilsamfundet og fagforeningerne.

Arbejdstagergruppen valgte dette afgørende tidspunkt, hvor arbejdstagernes rettigheder og levevilkår er på spil, til at mødes i EU-formandskabets hjemland for at drøfte, hvad fagforeningerne kan og bør gøre for at vende udviklingen, før det er for sent. Blandt deltagerne var formanden for det østrigske fagforeningsforbund ÖGB Wolfgang Katzian, den anerkendte journalist og historiker Raimund Löw og tidligere formand for S&D-gruppen i Europa-Parlamentet Hannes Swoboda. (ppr)