Konsolidering af EU's værdier

Civilsamfundets rolle, når det gælder beskyttelse, fremme og styrkelse af vores værdiarv, med særligt henblik på det kommende valg til Europa-Parlamentet

På sit 12. medieseminar for civilsamfundet i Athen den 22.-23. november vil Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg beskæftige sig med europæiske værdier som en del af den europæiske arv. Forud for europaparlamentsvalget vil der blive afholdt tre paneldiskussioner om udfordringer og brændende spørgsmål i nutidens Europa, herunder multikulturalisme, faldende solidaritet, stigende nationalisme og snæversyn samt spørgsmålet om, hvad civilsamfundet kan gøre for at beskytte et Europa, som opretholder sin værdiarv – respekt for den menneskelige værdighed og menneskerettigheder, frihed, demokrati, lighed og retsstatsprincippet.

For afholdelse af seminaret kunne valget af Athen i Grækenland, hvor filosoffer som Sokrates, Platon og Aristoteles underviste i filosofi, politik, etik, æstetik og meget mere, ikke have været bedre.