Tilstrækkelig social beskyttelse bør være en garanti for arbejdstagere i alle former for ansættelsesforhold

Adgangen til social beskyttelse er en vigtig del af et mere retfærdigt samfund. For mange mennesker på Europas arbejdsmarked og særlig de selvstændige og dem, der er i nye former for ansættelsesforhold, bliver denne adgang imidlertid stadig mere begrænset. Det advarede EØSU om i sin udtalelse om Kommissionens forslag til en henstilling om adgang til social beskyttelse.

EØSU opfordrede indtrængende myndigheder på alle niveauer såvel som civilsamfundet og arbejdsmarkedets parter i EU til at samarbejde om at genoprette den sociale bæredygtighed "med det mere overordnede mål at skabe lige vilkår på det sociale område, således at alle efter samme regler og på lige vilkår har adgang til social beskyttelse".

"EU skal opmuntre til lighed mellem de europæiske borgere, og vi er nødt til at tale om vores samfunds sociale bæredygtighed", sagde udtalelsens ordfører Giulia Barbucci til plenarforsamlingen. "Det er vores opgave at bekræfte den europæiske sociale model og genskabe tilliden til EU og dermed bekæmpe den omsiggribende EU-skepsis. Dette vil få betydning for EU's fremtid".

EØSU opfordrede medlemsstaterne til at undersøge mulighederne for finansiering af sociale sikringssystemer på en måde, som ikke kun sikrer disse systemers bæredygtighed, men også gør dem mere inklusive med henblik på at garantere adgangen til disse systemer for selvstændige og personer, der er i nye former for ansættelsesforhold, samt for alle sårbare grupper. (ll)