At forstå EU på sit modersmål

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afholder en udstilling benævnt "EU taler dit sprog" for at markere 60-årsdagen for Den Europæiske Unions første retsakt, forordning nr. 1/58, som fastlagde, hvilke sprog der skulle benyttes af EU-institutionerne. Udstillingen er en hyldest til et flersproget og mangfoldigt Europa.

Åbningsceremonien fandt sted i EØSU onsdag den 19. september med deltagelse af EØSU's formand Luca Jahier og den franske filolog og filosof Barbara Cassin, der er medlem af det franske akademi og direktør for Frankrigs nationale center for videnskabelig forskning (CNRS). EØSU's næstformand med ansvar for kommunikation, Isabel Caño, styrede en debat om sprogenes rolle i EU.

I sin tale ved åbningen af udstillingen fokuserede Luca Jahier på kulturens rolle i den europæiske integrationsproces, "et lys af håb for Europas fremtid". Sprog er en del af vores arv og kultur og hjælper os med at finde vores sjæl, sagde han. De kan være "en kilde til konflikt, men også give anledning til, at vi lytter og indgår i dialog". Isabel Caño bemærkede, at borgerne takket være det flersprogede system har ret til at kommunikere med EU og forstå EU på deres modersmål. "Diversitet begynder med sprog", sagde hun. Barbara Cassin understregede, at "oversættelse kan bidrage til at forbedre kvaliteten af den europæiske integrationsproces". Debatten drejede sig endvidere om kompleksiteten ved oversættelse, hvilken rolle "globish" spiller, og Europas regionale sprog.

Udstillingen består af en række montrer, der viser historien bag forordning nr. 1/58, og hvordan Den Europæiske Union med tiden har støttet grundlæggende værdier såsom lighed, diversitet og flersprogethed. Udstillingen, der gennemføres i samarbejde med Regionsudvalget, er et af de initiativer, der markerer det europæiske år for kulturarv. Den er åben for offentligheden indtil den 12. oktober 2018. (ab/dm)