Borgerinitiativet "Minority SafePack" præsenteret i EØSU

På EØSU's plenarforsamling den 20. september præsenterede initiativtagerne til det europæiske borgerinitiativ (ECI) Minority SafePack deres anmodning, hvis formål er at forbedre beskyttelsen af nationale og sproglige mindretal i Europa

Loránt Vincze, som repræsenterede iværksætterne af dette 5. vellykkede ECI, takkede EØSU for at være den første EU-institution til at give initiativet en platform. 

Fortalerne for det vellykkede ECI mener, at nationale og sproglige mindretals rettigheder ikke altid respekteres, og at mindretallenes sprog og kulturer i mange tilfælde endog er truede.

I sin erklæring kritiserede Loránt Vincze endvidere ECI som instrument. Han sagde, at det for den almindelige borger er unødigt kompliceret og dyrt. Dette har også i mange år været et vigtigt kritikpunkt for EØSU, der omsider har overbevist Kommissionen om, at en revision af dette vigtige instrument til borgerdeltagelse på EU-plan er nødvendig. Arbejdet med revisionen er indledt, og Kommissionen, Parlamentet og Rådet har allerede iværksat offentlige høringer.

Initiativtagerne har endnu ikke besluttet, hvornår de officielt vil indsende deres ECI til Kommissionen. Loránt Vincze forklarede, at da de ikke var bundet af nogen deadline, ville de først undersøge, hvor stor en effekt deres initiativ kunne have, ved at mødes med EU's beslutningstagere på højt niveau.

EØSU's formand, Luca Jahier, som har gjort Europas kulturarv til et af fokuspunkterne under sit formandskab, anerkendte initiativets store succes og sagde, at succesen var bevis på, at EU's borgere er i stand til at forme Europas fremtid, forudsat at de arbejder sammen og taler med én stemme.