EØSU støtter Kommissionens forslag om at investere i intelligent, sikker og bæredygtig mobilitet

EØSU's formand Luca Jahier og kommissær med ansvar for transport Violeta Bulc debatterede livligt om mobilitet på EØSU's plenarforsamling den 20. september 2018. En passende lovramme for et velfungerende fælles europæisk transportområde, digitalisering inden for landtransportteknologi, bedre interoperabilitet mellem de forskellige eksisterende elektroniske bompengesystemer og investering i ren elektricitet havde en central plads i debatten med EØSU's medlemmer.

Den tredje mobilitetspakke blev offentliggjort i maj 2018 og sætter punktum for Kommissionens ambitiøse dagsorden for modernisering af mobiliteten. EØSU vil behandle og vedtage sine udtalelser om dette emne på udvalgets plenarforsamling i oktober.

"EØSU har nøje fulgt op på alle mobilitetspakker og bidraget aktivt til at udforme de nye politikker," erklærede Luca Jahier. ”Vi kan med glæde konstatere, at Kommissionen er skredet til handling med "Et mobilt Europa"-initiativerne med henblik på en grundlæggende modernisering af den europæiske mobilitet og transport. Vi støtter den tredje mobilitetspakke. Vi går sammen om at investere i bæredygtig, sikker og intelligent mobilitet".

Violeta Bulc understregede, at de tre mobilitetspakker afspejlede Kommissionens vision om at fokusere på dekarbonisering, digitalisering, investeringer og innovation. "Vores mål er at skabe europæisk mobilitet, der er sikker, ren, inklusiv og effektiv," sagde hun og konkluderede, at "vores mål især i forbindelse med den tredje mobilitetspakke er sikker mobilitet med nul dødsulykker, ren mobilitet med nul forurening og autonom mobilitet med nul papir". (mp)