EØSU-konference opfordrer til reel forpligtelse til en ambitiøs samhørighedspolitik efter 2020

Kommissionens forslag til samhørighedspolitikken efter 2020 omfatter mange positive aspekter, men er ikke vidtgående nok. Et samhørighedsbudget, der i forhold til det forrige budget er blevet reduceret med 10 %, er langt fra tilstrækkeligt til at opfylde de behov, der følger med den aktuelle politiske dagsorden og det politiske miljø. Set i lyset af de udfordringer, EU står over for, er man nødt til at nå frem til en endelig aftale om budgettet for 2021-2027 inden valget til Europa-Parlamentet i 2019.

Det er nogle af de vigtigste konklusioner fra en konference, som EØSU for nylig stod for, med henblik på udarbejdelsen af flere udtalelser om Kommissionens samhørighedspakke, som blev lagt frem i forbindelse med dens forslag til den flerårige finansielle ramme (FFR).

Under konferencen blev det fremhævet, at der er behov for en reel forpligtelse til regional udvikling og samhørighedspolitik. På et afgørende tidspunkt for EU's fremtid kan en ambitiøs politik medvirke til bekæmpelse af den stigende EU-skepsis og andre politiske og socioøkonomiske udfordringer og føre til konkrete forbedringer i folks liv og have betydning for opfattelsen af EU's politik. En reel forpligtelse bør først og fremmest afspejles i en klar strategi og tilsvarende budgetbevillinger. Begge bør tilpasses det politisk miljø for at være effektivt og opfylde borgernes forventninger. De fleste deltagere mente, at man som et minimum bør fastholde budgetbevillingerne fra den foregående FFR for samhørighedspolitikken. Det er EU's troværdighed, der står på spil.

Nogle talere mente ligeledes, at medfinansieringssatsen bør bevares for at sikre samtlige støttemodtagere adgang til midlerne.

EØSU's udtalelser om Kommissionens samhørighedspakke vil blive sat under afstemning ved plenarforsamlingerne i september og oktober. (jk)