Klimaforandringerne ligger alle på sinde, og unge over hele verden går i aktion for at redde planeten. EØSU går med og spørger de unge deltagere på den årlige ungdomsplenarforsamling Dit Europa, din mening, hvilken vej de mener, vi skal gå for bedst muligt at beskytte vores planet.

Den 19.-20. marts 2020 er 33 skoler fra 28 EU-medlemsstater og fem kandidatlande inviteret til Bruxelles, hvor de skal simulere en international COP-konference.

På den måde kan udvalget få indsigt i, hvordan eleverne mener, at klimakrisen bør håndteres. De anbefalinger, der kommer ud af forhandlingerne, vil blive forelagt internationale beslutningstagere på miljøområdet og drøftet på konferencer rundt om i Europa resten af året. Under "Dit Europa, din mening!" vil eleverne også blive sat i kontakt med internationale ungdomsorganisationer, som vil hjælpe dem med at omsætte disse anbefalinger til praktiske tiltag og få deres stemme hørt.

En detaljeret beskrivelse af arrangementet findes på vores hjemmeside.

Ansøgningsfristen er den 18. november 2019.(ch)