Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) beklager, at den globale aftale om migration ikke er godkendt af alle EU's medlemsstater, da aftalen er en enestående anledning for EU til at tale med én stemme om migration på verdensscenen.

I sin initiativudtalelse om "Gennemførelse af den globale aftale om sikker, velordnet og regulær migration baseret på EU's værdier" understreger EØSU, at aftalen ikke er bindende og som sådan ikke giver medlemsstaterne nye forpligtelser.

Aftalens indhold bygger i stedet fuldt ud på EU's kerneværdier såsom respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og overholdelse af menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, som fastlagt i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten).

"Aftalen i sig selv er hverken revolutionerende eller radikal, men udgør en multilateral ramme for samarbejde mellem oprindelses-, transit og modtagerlande", sagde ordfører for udtalelsen José Antonio Moreno Díaz.

Som en førende stemme blandt EU's institutioner slår EØSU til lyd for sikker og velordnet migration og bestræber sig samtidig på at fremme den institutionelle debat i EU om dette emne.

Aftalen kan være et godt udgangspunkt for en faktabaseret debat om migration, hvor man ser på, hvordan de mange EU-landes forskellige holdninger kan forenes, lød det fra José Antonio Moreno Díaz. (ll)