Erklæring fra Luca Jahier, formand for EØSU, og Isabel Caño, næstformand med ansvar for kommunikation, om de tragiske brande i Grækenland

Erklæring fra Luca Jahier, formand for EØSU, og Isabel Caño, næstformand med ansvar for kommunikation, om de tragiske brande i Grækenland

På vegne af medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vil vi gerne udtrykke vores fulde solidaritet med grækerne.

Vores tanker går til ofrene og de familier, der har mistet deres kære i denne tragedie.

Vi opfordrer på det kraftigste Den Europæiske Union til at gennemføre alle tænkelige foranstaltninger til støtte den græske regering i håndteringen af denne naturkatastrofe.

Denne og lignende katastrofer i andre europæiske lande sker som følge af klimaforandringerne og er en tydelig advarsel.

EØSU arbejder i øjeblikket på en udtalelse om disse naturkatastrofer efter anmodning fra Kommissionen. Udtalelsen, der bærer titlen "Styrkelse af EU's civilbeskyttelsesindsats rescEU", skal til afstemning på EØSU's plenarforsamling i oktober.

Vi bekræfter hermed igen vores vilje til at tackle klimaforandringerne og efterlyser målrettede foranstaltninger til gennemførelse på europæisk og nationalt plan til beskyttelse af miljøet – på linje med Parisaftalen.