EØSU efterlyser en mere integreret tilgang til transport

Transport spiller en afgørende rolle, når bæredygtig udvikling skal gøres til virkelighed. Den bidrager til økonomi, handel og beskæftigelse, men rejser også spørgsmål vedrørende miljø, trafik og sikkerhed. I en udtalelse med Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala som ordfører, evaluerer EØSU FN's mål for bæredygtig udvikling og med udgangspunkt i en tværgående tilgang, hvor økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter inddrages, opfordrer udvalget indtrængende Kommissionen til udarbejde en ny og integreret ramme for EU's fremtidige transportpolitik.

"Transport er en af de grundlæggende politikker i Den Europæiske Union, men uheldigvis er politikudformningen på området stadig kendetegnet ved silotænkning, hvilket resulterer i temmelig fragmenterede tilgange og initiativer. F.eks. indgår markedsrelaterede spørgsmål i transportpolitikken, mens klima- og energirelaterede spørgsmål hører under energiunionen," sagde Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala.

De muligheder og udfordringer, der følger af digitalisering og robotisering, skal også forvaltes på hensigtsmæssig vis. "Transport skal være tilgængelig, prisoverkommelig, smidig og effektiv og samtidig sikker for at fremme personers og varers mobilitet. Dette kræver i lyset af målene for bæredygtig udvikling betydelige investeringer i nødvendig infrastruktur, innovation og velfungerende transportsystemer, også når det gælder offentlig transport," konkluderede Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala.

I udtalelsen blev det ligeledes understreget, at det er afgørende at inddrage civilsamfundet i forberedelsen og gennemførelsen af transportpolitikken. Den offentlige sektor skal spille en central rolle, men bottom up-initiativer og -partnerskaber skal også have bedre vilkår. (mp)