Energiomstillingen kan gavne Europas regionale økonomier

Energiomstillingen kan gavne Europas regionale økonomier Omstillingen til decentraliserede, vedvarende og digitaliserede energiforsyningsformer vil give Den Europæiske Unions regioner både økonomiske og miljømæssige fordele. I en udtalelse udarbejdet af Lutz Ribbe understreger EØSU, at der er mindst fire årsager til, at intelligent energiproduktion kan hjælpe de regionale økonomier, og opfordrer Kommissionen til systematisk at koble den fremtidige politik for regional og social samhørighed til energiunionsinitiativet.

I den offentlige og politiske debat på europæisk plan er der en tendens til at sætte fokus på de miljømæssige fordele ved den decentraliserede omstilling, eller på de hermed forbundne risici, men udvalget peger på et andet aspekt, nemlig at udviklingen af vedvarende energi kan give EU's regioner økonomiske fordele. Energiomstillingen er en glimrende mulighed for de lokale økonomier, især for landdistrikter og strukturelt europæiske svage regioner. EØSU's udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen den 11. juli 2018, peger på, at kulstoffri energiproduktion kan gavne regionerne ved at:

  • nedsætte behovet for import af brændstoffer,
  • skabe økonomisk værdi i de pågældende regioner, især hvis anlæggene forbliver i lokale hænder,
  • skabe varige kvalitetsjob gennem installering, drift og vedligeholdelse af vedvarende energiproduktionsanlæg,
  • og, endelig, ved at
  • øge regionernes skatteindtægter.

Under en debat om energiomstilling på EØSU's plenarforsamling i juli understregede Maroš Šefčovič, næstformand for Kommissionen med ansvar for energiunionen, hvor vigtigt det er at knytte EU's energiinitiativer til regionalpolitik og -udvikling og styrke samarbejdet mellem EU-organer og civilsamfundet.

"Det er på lokalt niveau, at planer og politiske tilsagn bliver til konkrete projekter. Energiunionen realiseres ikke her i Bruxelles, men i vores byer og landsbyer. Der må være tale om en kollektiv indsats, hvor vi finder kreative løsninger," sagde Maroš Šefčovič.

Maroš Šefčovič bekræftede Kommissionens intention om at iværksætte tiltag, der har til formål at fjerne de nuværende barrierer for borgernes aktive og fulde deltagelse som "prosumenter" i energiomstillingen samt opbygge tillid blandt investorerne i grøn energi.

EØSU's formand, Luca Jahier, afsluttede med at fremhæve EØSU's vision, og udvalgets rolle i bestræbelserne på at sikre, at alle bliver hørt: "EØSU arbejder på at indsamle ekspertise fra det organiserede civilsamfund i hele Europa for på den måde at sikre, at ingen lades i stikken i moderniseringen af Europas økonomi, hvad enten der er tale om miljø, beskæftigelse og mulighederne for at skabe økonomisk værdi eller om forbrugerspørgsmål". (mp)