Civilsamfundsprisen 2018: åbent for ansøgninger hele sommeren

Organisationer og enkeltpersoner, som er med til at fremme europæisk kultur og kulturarv, kan stadig nå at ansøge om EØSU’s civilsamfundspris 2018 med henblik på både at skærpe deres profil og opnå en kapitalindsprøjtning til finansiering af fremtidige projekter.

Potentielle kandidater kan ansøge indtil den 7. september. Prisen er tiltænkt civilsamfundsorganisationer og enkeltpersoner, som har været aktive med hensyn til:

  • at styrke kendskabet til de mange facetter af den europæiske identitet og den rigdom, der ligger deri,
  • at udnytte det fulde potentiale i Europas kulturelle rigdom,
  • at lette adgangen til den europæiske kulturarv, og
  • at fremme europæiske værdier såsom respekt for den menneskelige værdighed og menneskerettigheder, frihed, demokrati, lighed og retsstatsprincippet.

Højst fem projekter vil få del i den samlede præmiesum på 50.000 EUR.

Prisen kan tildeles alle civilsamfundsorganisationer, der er officielt registreret i Den Europæiske Union, og til enkeltpersoner, som er aktive på lokalt, nationalt, regionalt eller europæisk plan.

Civilsamfundsprisen, der i år uddeles for tiende gang, blev lanceret af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg for at belønne og anerkende civilsamfundsorganisationers og privatpersoners konkrete initiativer og resultater, som har bidraget væsentligt til at fremme de fælles værdier, der ligger til grund for den europæiske samhørighed og integration. I 2017, fokuserede prisen på kvalitetsbeskæftigelse og iværksætteri.

En udtømmende liste over betingelser samt onlineansøgningsformularen kan findes her. (dm)