Arbejde 4.0 slår hårdest, der hvor arbejdsmarkedets parter er svagest

af Arbejdstagergruppen i EØSU

En undersøgelse af nationale strategier for "Arbejde 4.0" iværksat af Arbejdstagergruppen i EØSU viser, at inddragelsen af arbejdsmarkedsparterne spiller en afgørende rolle, idet arbejdstagerne rammes hårdest de steder, hvor de kollektive overenskomstforhandlinger er svækket.

Tempoet i den digitale omstilling og udfordringerne vedrørende lovgivning og beskæftigelsens kvalitet kræver en samlet politisk løsning. OECD anslår, at 14 % af arbejdspladserne i høj grad er i fare for at blive automatiserede, mens der vil ske store ændringer i opgaverne for yderligere 31 % i løbet af de næste 15-20 år.

Undersøgelsens resultater peger i retning af en stor efterspørgsel efter højtkvalificerede arbejdstagere og et fald i antallet af arbejdspladser med mellemindkomst for personer med mellemhøjt kvalifikationsniveau - uligheden vil med andre ord blive større.

Undersøgelsen henviser til ILO's analyser af platformsøkonomien, hvor huller eller gråzoner i lovgivningen har gødet jorden for atypiske arbejdsvilkår af lav kvalitet som følge af nedgangen i de kollektive overenskomstforhandlinger i visse lande.

I undersøgelsen med titlen "Overview of the national strategies on work 4.0 - a coherent analysis of the role of the social partners" efterlyses:

  • en styrkelse af den sociale dialog gennem direkte inddragelse af arbejdsmarkedets parter i udformningen af en retfærdig digital omstillingsproces, der sikrer kvalitetsjob til en anstændig løn,
  • universelle socialsikringsordninger,
  • ajourførte standarder for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, der tager højde for nye teknologier,
  • planer for jobskabelse og
  • udformning af efteruddannelsesprogrammer.

Undersøgelsen vil blive præsenteret officielt og drøftet den 18. oktober 2018 ved et arrangement i Arbejdstagergruppen. (prp)