Beskatningen af digitale forretningsaktiviteter bør håndteres på globalt plan

Digital tax

Enhver løsning vedrørende beskatningen af digitale forretningsmodeller, der foreslås på EU-plan, skal være i overensstemmelse med den fælles internationale praksis for selskabsbeskatning og dertil knyttede aftaler, siger EØSU i sin nyligt vedtagne udtalelse. I stedet har Kommissionens lovpakke til formål at beskatte virksomhedernes omsætning i stedet for overskuddet og at opkræve skatten dér, hvor salget finder sted, i stedet for dér, hvor værdien skabes.

EØSU mener, at denne tilgang kan bringe det indre markeds integritet i fare og resultere i dobbeltbeskatning. Kompleksiteten i de internationale skattesystemer og dermed usikkerheden for investorerne kan blive forøget. På den baggrund opfordrer EØSU Kommissionen til at gennemføre en supplerende konsekvensanalyse af de foreslåede foranstaltninger.

Det er meget vigtigt at formulere nye principper for, hvordan virksomheders overskud på digitale aktiviteter henføres til et EU-land og beskattes, siger EØSU i sin udtalelse. Digitale virksomheder bør ligesom traditionelle virksomheder bidrage til de offentlige finanser og betale deres andel af den skattebyrde, der er nødvendig for at finansiere de offentlige tjenester, men enhver løsning bør være retfærdig og konsensusbaseret og skabe lige konkurrencevilkår for alle EU's økonomier.

På trods af sine indvendinger opfatter EØSU imidlertid Kommissionens digitale skatteinitiativer som et skridt i den rigtige retning og bifalder ambitionerne om at finde en global løsning. Kommissionen har givet startskuddet til en international debat, og nu er det afgørende, at medlemsstaterne når frem til en fælles holdning og kommer videre i de igangværende drøftelser med det formål at sikre den nødvendige globale løsning på OECD-niveau. (jk)