Unge afrikanske iværksættere i hjertet af den økonomiske og sociale udvikling

Netværket af økonomiske og sociale aktører i EU og Afrika ser Afrikas unge som centrale aktører for kontinentets økonomiske og sociale udvikling. Netværkets årlige møde fokuserede på Afrikas unge som en motor for økonomisk udvikling og som den aldersgruppe, der er mest berørt af migrationen.

I sluterklæringen påpegede deltagerne, at civilsamfundets rolle i forbindelserne mellem Afrika og EU er at levere et struktureret, løbende bidrag til EU/Afrika-strategien, ligesom de understregede, at de skal være med i de relevante platforme for formulering af anbefalinger til politiske instanser med henblik på sikring af god regeringsførelse og borgerdeltagelse.

Unge afrikanske iværksættere fra Burkina Faso, Kenya, Swaziland og Madagaskar, som repræsenterede Afrikas geografiske diversitet, præsenterede deres succeshistorier. Således demonstrerede de, præcis hvor energiske og iværksætterorienterede Afrikas unge er, til opmuntring og inspiration for folk overalt i Afrika og i Europa.  "Den økonomiske udvikling er til stede. Vi har brug for værktøjer, ikke for EU-fonde. Vi skal gøre det bedre i Afrika, for ellers vil vi alle komme til Europa", sagde Fahiz Diallo, en ung iværksætter fra Burkina Faso, der driver en virksomhed for fremstilling af præfabrikerede bygningselementer.

Konklusionerne fra mødet vil blive sendt til europæiske og afrikanske institutioner og politiske myndigheder som de ikkestatslige aktørers bidrag til relationerne mellem EU og Afrika.